მთავარიჩვენ შესახებსწავლებაპროექტებიპარტნიორობასასარგებლო ინფორმაციასაჯარო ინფორმაცია
ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნაზოგადი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფაფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა
სახელმწიფო შესყიდვები
სამართლებრივი აქტები
კარიერაკონტაქტი 
თქვენ იმყოფებით:  სასწავლო ცენტრის სტრატეგია

სასწავლო ცენტრის სტრატეგია

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 2015-2017 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა


წინამდებარე სტრატეგიის მიზანია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის პრინციპების რეალიზების, გაეროსა და ევროპის საბჭოს შესაბამისი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა.


ტრენინგი და პროფესიული განვითარება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრების მომზადების ძირითადი ელემენტია. კვალიფიციური კადრები ადამიანის უფლებათა სტანდარტებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად საქართველოში სისხლის სამართლის რეფორმის განხორციელების საფუძველია.


სასწავლო ცენტრის 2015-2017 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა